Bodemsanering

Op tal van plaatsen komen bodemverontreinigingen voor die nu of in de toekomst een probleem voor de volksgezondheid en het milieu zullen vormen.

Al naar gelang de aard van de verontreiniging en de gebruikseisen van een locatie kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn de bodem te saneren. Sigma Geo- en Milieutechniek worden beschikt over de know-how op het gebied van technische-, procedurele- en juridische aspecten bij bodemsaneringsvraagstukken.

Group

Kennis

Door bundeling van deze kennis zijn wij in staat bodemsaneringsprojecten als totaalproduct of gefaseerd, slagvaardig en efficiënt op te lossen.

De adviesgroep Milieu kan haar opdrachtgever van dienst zijn bij de voorbereiding, ondersteuning, begeleiding, coördinatie en uitvoering van bodemsaneringsprojecten.

Concreet valt hierbij te denken aan het opstellen van saneringsplannen, onderzoek naar de best uitvoerbare saneringsmethode, de daadwerkelijke sanering en evaluatie en monitoring achteraf.

Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen