Funderingsadvies

Wanneer u een woning wilt bouwen is het noodzakelijk dat u weet of de ondergrond wel stevig genoeg is. Met ons funderingsadvies krijgt hier een duidelijk antwoord op.
Group

Inhoud funderingsadvies

Om het draagvermogen te bepalen worden sonderingen uitgevoerd. Het door ons opgestelde funderingsrapport omvat niet alleen een funderingsadvies, maar bovendien wordt informatie verstrekt over te nemen maatregelen in verband met:

  • Grondverbetering
  • Infiltratie
  • DrainageFunderingsadvies werkt kostenbesparend

Een goed funderingsadvies werkt kostenbesparend. Sigma Geo- en Milieutechniek bepaalt het correcte funderingstype op basis van een, met de resultaten uit het sondeerverslag en de gehanteerde belastingen gevoede, simulatie.

Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen