Sondeeronderzoek

De mechanische sterkte van de bodem is essentieel voor de dimensionering van de fundatie van een bouwwerk. Elektrisch sonderen is een nauwkeurige methode waarmee de plaatselijke bodemgesteldheid op draagkracht kan worden gemeten.

Meer informatie Offerte aanvragen
Group

Draagkracht meten

Een conus wordt met behulp van hydraulische vijzels in de grond gedrukt. Het gewicht van de sondeer unit (wagen, rupsvoertuig) dient als reactiekracht.

Tijdens het indrukken kunnen naast de mechanische weerstand van de conus de helling, waterspanning, geleidbaarheid en de plaatselijke wrijving (kleef)worden gemeten.

Door het meten van de mantelwrijving (kleef) kan het wrijvingsgetal van de grondlaag berekend worden. Dit wrijvingsgetal geeft een helder beeld van de bodemopbouw. Een grondmechanisch adviseur kan hiermee de verschillende grondlagen goed onderscheiden en deze in kaart brengen. Op basis van het sondeeronderzoek kan desgewenst een fundatieadvies worden opgesteld.

De meetresultaten worden digitaal in vastgelegd. Op kantoor worden de gegevens uiteindelijk verwerkt tot grafieken op papier en het is mogelijk om de gegevens digitaal in GEF (Geotechnical Exchange Format)-bestanden te leveren. De sondeergrafieken dienen als basis voor de berekening van funderingen, bouwputten, grondkerende constructies en diverse grondmechanische en geohydrologische vraagstukken.

Moeilijk te bereiken locaties

Voor moeilijk te bereiken locaties (achtertuin, in bestaande bebouwing e.d.) is een mini-rups beschikbaar. Een mini-rups moet worden verankerd, bijvoorbeeld in de bodem, deze verankering dient hierbij als reactiekracht. Een groot voordeel van toepassing van een minirups is het beperken van schade aan bv. grasvelden, bestrating enz.

Wij beschikken over:

  • Sondeertruck Scania (200 kN)
  • Sondeertruck Mercedes (100 kN)
  • Minirups (100 kN)

Door de verscheidenheid aan materieel kunnen wij op nagenoeg elke locatie metingen verrichten. Desgewenst kunnen deze units op pontons worden geplaatst om sonderingen vanaf het water te realiseren.

Group

Handsonderingen

Nadat de grondwerkzaamheden voor een fundering op staal zijn uitgevoerd is het van belang te weten of bodemopbouw onder de fundering homogeen is voor wat betreft de bodemopbouw en drukvastheid. Sigma Sigma Geo- en Milieutechniek kan dit controleren door middel van het maken van sondering met een handsondeerapparaat en het uitvoeren van een aantal boringen. Vooral de interpretatie van deze gegevens is van belang, vandaar dat deze handsonderingen worden uitgevoerd door onze ervaren medewerkers.

Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen