Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. 0591-659 128
Fax. 0591-659 325
info@sigma-bm.nl
       
       
 

 

Offerte milieukundig bodemonderzoek
Gegevens onderzoekslocatie
Locatieadres Locatieplaats
Wat is de aanleiding tot het onderzoek Wat is het oppervlak van de locatie
Is de onderzoekslocatie verhard Is er bebouwing aanwezig
Huidig gebruik locatie Bijzonderheden gebruik
Voormalige brandstof- en/of olieopslag  Huidige brandstof- en/of olieopslag
bijzonderheden huidige en/of voormalige brandstof- en/of olieopslag
Is er puin in de grond aanwezig ja nee Informatie bekend over kabels en leidingen ja nee
Is er asbest op de locatie aanwezig ja nee Tevens een sondeeronderzoek nodig ja nee
Andere mogelijke risicofactoren  
Gegevens opdrachtgever
Achternaam Bedrijfsnaam
  
Voorletters Adres
Telefoonnummer Mobiel nummer Postcode + Woonplaats
   
Faxnummer E-mailadres

Sigma Bouw & Milieu - Phileas Foggstraat 153 - 7825 AW Emmen - Tel. 0591-659 128 - Fax. 0591-659 325     Sitemap
Partijkeuring grond Funderingsadvies Bodemonderzoek Sondering Ap04 Milieuadvies Asbestonderzoek Geotechnisch advies Bodemsanering Sondeeronderzoek