Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. 0591-659 128
Fax. 0591-659 325
info@sigma-bm.nl
       
       
 

 

Offerte sondeeronderzoek
Gegevens onderzoekslocatie
Locatieadres Locatieplaats
Aantal sonderingen Diepte (m)
Soort bouwwerk Afmetingen bouwwerk
  
Bijzonderheden bouwwerk  
Terreingesteldheid Bijzonderheden terreingesteldheid
  anders nl.
 
Is er bestaande bebouwing aanwezig     janee Informatie bekend over kabels/leidingen         janee
Wordt er een kelder aangelegd     janee Milieukundig bodemonderzoek noodzakelijk   janee
Is er puin in de grond aanwezig     janee zo ja, wat is ca. de laagdikte
Gegevens aanvrager
Achternaam Bedrijfsnaam
  
Voorletters Adres
Telefoonnummer Mobiel nummer Postcode + Woonplaats
  
Faxnummer E-mailadres

 

 

 

 

 

Sigma Bouw & Milieu - Phileas Foggstraat 153 - 7825 AW Emmen - Tel. 0591-659 128 - Fax. 0591-659 325     Sitemap
Funderingsadvies Geotechnisch advies Ap04 Bodemonderzoek Milieuadvies Bodemsanering Partijkeuring grond Asbestonderzoek Sondeeronderzoek Sondering